Aktualności

Biotechnologia Farmaceutyczna - cykl wykładów Prof. O. Kaysera

Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają studentów, dyplomantów, doktorantów i pracowników na cykl wykładów z zakresu Biotechnologii Farmaceutycznej

"Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla"

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2019 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. "Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla"

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Naukowa im. Jędrzeja Śniadeckiego / Nagroda Wydziałowa

Archiwum

Kategorie