Plany zajęć

Semestr letni, r. akad. 2018/2019

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!! Aktualne wykazy sal i daty poszczególnych zajęć dostępne w systemie WISUS

Farmacja

Analityka medyczna

Kosmetologia

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Analityka kryminalistyczna

Inżynieria farmaceutyczna