Plany zajęć

Farmacja

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!!

Analityka medyczna

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!!

Kosmetologia

Studia stacjonarne I stopnia

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!!

Studia niestacjonarne II stopnia

 Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!!