Plany zajęć

Semestr zimowy, r. akad. 2020/2021

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!! Aktualne daty poszczególnych zajęć dostępne w systemie WISUS

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 81/2020 z dnia 8 lipca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021:
"Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszych lat studiów wszystkich kierunków, poziomów i form studiów realizowane są w okresie od 2 listopada 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku" /plany dostępne będą 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych/

UWAGA - pierwsze lata studiów inżynieria farmaceutyczna i kosmetologia studia II stopnia zajęcia dydaktyczne realizują od października 2020 r.

Farmacja

UWAGA I ROK - proszę nie sugerować się grupami, do których przyporządkowało Państwa Studium Wychowania Fizycznego (Studium dokonało błędnych wpisów i w najbliższym czasie zostaną one usunięte) - przynależność na zajęcia WF jest identyczna jak grupa dziekańska, do której zostaliście Państwo przydzieleni przez Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Analityka medyczna

Kosmetologia

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Analityka kryminalistyczna i sądowa

Inżynieria farmaceutyczna