Plany zajęć

Semestr zimowy, r. akad. 2019/2020

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć - możliwe zmiany!!! Aktualne wykazy sal i daty poszczególnych zajęć dostępne w systemie WISUS

Farmacja

Analityka medyczna

Kosmetologia

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Analityka kryminalistyczna i sądowa

Inżynieria farmaceutyczna