Regulacje prawne dla studentów

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od 01.10.2016 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UMP - w roku akad. 2016/2017
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ

UCHWAŁY SENATU