Regulacje prawne dla studentów

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od 01/10/2020 r.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ