Regulacje prawne dla studentów

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od 01/10/2017 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UMP
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ

UCHWAŁY SENATU