Regulacje prawne dla studentów

REGULAMIN STUDIÓW - obowiązujący od 01/10/2018 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UMP
ORGANIZACJA ROKU ADADEMICKIEGO 2018/2019
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ

UCHWAŁY SENATU