Opiekunowie i pełnomocnicy w roku akademickim 2016/2017

KIERUNEK FARMACJA

I rok - dr Katarzyna Dettlaff
II rok - dr Matylda Resztak
III rok - dr Maria Popielarz - Brzezińska
IV rok - dr Magdalena Ogrodowczyk
V rok - dr Barbara Ćwiertnia

Opiekunowie praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- mgr Emilia Jakubowska


Opiekunowie praktyk wakacyjnych po IV roku:
- mgr Beata Czarczyńska - Goślińska
- mgr Agnieszka Skotnicka
- mgr Katarzyna Wróblewska
- mgr Barbara Jadach


Opiekunowie praktyk zawodowych po V roku:
- dr Halina Laskowska
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Danuta Szkutnik - Fiedler

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

I rok - dr Natalia Lisiak
II rok - dr Halina Sommerfeld - Klatta
III rok - dr Hanna Szaefer
IV rok - dr Ewa Totoń
V rok - mgr Lena Bielawska

Opiekun praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr Małgorzata Zielińska - Przyjemska 

Opiekun praktyk wakacyjnych po IV roku:
- dr Anna Paszel - Jaworska 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I rok - dr Anna Gawron - Gzella
II rok - mgr Ewa Pelant 
III rok - dr hab. Krzysztof Kus

Opiekunowie praktyk wakacyjnych:
- mgr Ewa Pelant

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

I rok - dr Maria Urbańska
II rok - mgr Iwona Micek

PEŁNOMOCNICY

Koordynator ds. organizacji programu anglojęzycznego na Wydziale Farmaceutycznym - Prof. dr hab. Franciszek Główka

Wydziałowy kierownik studenckich praktyk wakacyjnych i zawodowych - dr Arleta Matschay