Opiekunowie i pełnomocnicy w roku akademickim 2018/2019

KIERUNEK FARMACJA

I rok - dr Robert Kleszcz
II rok - dr Aleksandra Majchrzak - Celińska
III rok - dr Katarzyna Dettlaff
IV rok - dr Matylda Resztak
V rok - dr Maria Popielarz - Brzezińska

Opiekunowie praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr Magdalena Waszyk - Nowaczyk


Opiekunowie praktyk wakacyjnych po IV roku:
- mgr Beata Czarczyńska - Goślińska
- mgr Agnieszka Skotnicka
- mgr Katarzyna Wróblewska
- dr Barbara Jadach


Opiekunowie praktyk zawodowych po V roku:
- dr Halina Laskowska
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Barbara Ćwiertnia

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

I rok - mgr Katarzyna Papierska
II rok - dr Aleksandra Baszczuk
III rok - dr Natalia Lisiak
IV rok -dr Karina Sommerfeld - Klatta
V rok -  dr hab. Hanna Szaefer

Opiekun praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr hab. Hanna Szaefer

Opiekun praktyk wakacyjnych po IV roku:
- dr Anna Paszel - Jaworska 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I rok - mgr Ewa Pelant
II rok - dr Joanna Karolewska - Szalbierz
III rok -  dr Anna Gawron - Gzella

Opiekunowie praktyk wakacyjnych:
- mgr Ewa Pelant

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

I rok - dr Maria Urbańska
II rok - dr Barbara Ćwiertnia

KIERUNEK INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

I rok - dr Dorota Olender

KIERUNEK ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA

I rok - dr Małgorzata Geszke - Moritz

PEŁNOMOCNICY

Koordynator ds. organizacji programu anglojęzycznego na Wydziale Farmaceutycznym - Prof. dr hab. Franciszek Główka

Wydziałowy kierownik studenckich praktyk wakacyjnych i zawodowych - dr Arleta Matschay