Opiekunowie i pełnomocnicy w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK FARMACJA

I rok - dr Agnieszka Sobczak
II rok - dr Matylda Resztak
III rok - dr Maria Popielarz - Brzezińska
IV rok - dr Robert Kleszcz
V rok - dr Aleksandra Majchrzak - Celińska

Opiekunowie praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr Magdalena Waszyk - Nowaczyk


Opiekunowie praktyk wakacyjnych po IV roku:
- dr Beata Czarczyńska - Goślińska
- dr Anna Froelich
- mgr Katarzyna Wróblewska
- dr Barbara Jadach


Opiekunowie praktyk zawodowych po V roku:
- dr Arleta Matschay (kierownik praktyk)
- dr Halina Laskowska 
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Barbara Ćwiertnia

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

I rok - dr Aleksandra Romaniuk - Drapała
II rok - dr Magdalena Ratajczak
III rok -  dr hab. Hanna Szaefer
IV rok - mgr Katarzyna Papierska
V rok - dr Aleksandra Baszczuk

Opiekununowie praktyk wakacyjnych po II i III roku:
- dr hab. Hanna Szaefer
- dr Małgorzata Zielińska - Przyjemska

Opiekun praktyk wakacyjnych po IV roku:
- dr Anna Paszel - Jaworska 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I rok - dr Anna Budzianowska
II rok - dr Joanna Karolewska - Szalbierz
III rok - dr Anna Gawron - Gzella

Opiekun praktyk wakacyjnych:
- dr Ewa Pelant

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

I rok - mgr Iwona Micek
II rok - dr Maria Urbańska

KIERUNEK ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA

II rok - dr Joanna Sobiak
III rok - dr Andrzej Czyrski

Opiekun praktyk wakacyjnych:
- dr Agnieszka Sobczak

PEŁNOMOCNICY

Koordynator ds. organizacji programu anglojęzycznego na Wydziale Farmaceutycznym - dr hab. Jarosław Paluszczak (Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, paluszcz@ump.edu.pl)

Wydziałowy kierownik studenckich praktyk wakacyjnych i zawodowych - dr Arleta Matschay (Katedra i Zaklad Technologii Postaci Leku, amatscha@ump.edu.pl)