Opiekunowie i pełnomocnicy w roku akademickim 2023/2024

KIERUNEK FARMACJA

I rok - dr hab.Agnieszka Karbownik
II rok - dr Anna Siemiątkowska
III rok - dr Agnieszka Sobczak
IV rok - dr Matylda Resztak
V rok - dr Maria Popielarz - Brzezińska
VI rok/staż - dr Aleksandra Majchrzak - Celińska

Pełnomocnicy ds. praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- mgr Weronika Guzenda


Pełnomocnicy ds. praktyk wakacyjnych po IV roku:
- dr Beata Czarczyńska - Goślińska
- dr Barbara Jadach
- dr Katarzyna Wróblewska
- dr Bartłomiej Milanowski


Pełnomocnicy ds. praktyk zawodowych po V roku:
- dr Arleta Matschay (kierownik praktyk)
- dr Halina Laskowska 
- dr Hanna Bartylak
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr Magdalena Ratajczak
- dr Barbara Ćwiertnia

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

I rok - dr Paulina Pecyna
II rok - dr Dorota Kamińska
III rok - dr Aleksandra Romaniuk - Drapała
IV rok - dr Magdalena Ratajczak
V rok -  dr hab. Hanna Szaefer

Pełnomocnik ds. praktyk wakacyjnych po II roku:
- dr hab. Hanna Szaefer, prof. UMP

Pełnomocnik ds. praktyk wakacyjnych po III roku:
- dr Katarzyna Papierska

Pełnomocnik ds. praktyk wakacyjnych po IV roku:
- dr Anna Paszel - Jaworska

Pełnomocnik ds. praktyk wakacyjnych po V roku:
- dr hab. Ewa Totoń

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I rok - dr Joanna Karolewska - Szalbierz
II rok - dr Daria Sobkowska
III rok - dr Anna Budzianowska

Pełnomocnik ds. praktyk wakacyjnych:
- dr Iwona Pordąb

KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

I rok - dr Iwona Pordąb
II rok - dr Maria Urbańska

KIERUNEK ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA STUDIA II STOPNIA

I rok - dr hab. Joanna Sobiak
II rok - dr Szymon Plewa

KIERUNEK INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA II STOPNIA

I rok - dr Szymon Tomczak
II rok - dr hab. Magdalena Ogrodowczyk

PEŁNOMOCNICY

Koordynator ds. organizacji programu anglojęzycznego na Wydziale Farmaceutycznym - dr hab. Jarosław Paluszczak, prof. UMP (Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, paluszcz@ump.edu.pl)

Wydziałowy kierownik studenckich praktyk wakacyjnych i zawodowych - dr Arleta Matschay (Katedra i Zaklad Technologii Postaci Leku, amatscha@ump.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. wsparcia psychologicznego - dr hab. Jarosław Paluszczak, prof. UMP (Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, paluszcz@ump.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. szkolenia podyplomowego - dr hab. Maciej Stawny (Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, mstawny@ump.edu.pl)

Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami - dr hab. Anna Pawełczyk (Katedra i Zakład Chemii Organicznej, apaw@ump.edu.pl)