Szkolenie podyplomowe


NABÓR NA SPECJALIZACJE: Farmacja Apteczna, Farmacja Szpitalna i Farmacja Kliniczna

Informujemy, że od 30 kwietnia 2021 r. rozpocznie się nabór na następujące specjalizacje:

Farmację Apteczną, Farmację Szpitalną i Farmację Kliniczną.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami składać należy za pomocą SMK  https://smk.ezdrowie.gov.pl terminie od dnia 30 kwietnia do 31 maja 2021r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozpoczecie-specjalizacji-0

Zapraszamy!

 

DLA MAGISTRÓW FARMACJI

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje szkolenia podyplomowe przeznaczone dla magistrów farmacji pracujących w zakresie farmacji aptecznej, farmacji klinicznej oraz farmacji szpitalnej

Kursy specjalizacyjne organizowane są przez Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego.
Podstawowym celem dydaktycznym Studium jest szkolenie w ramach poszczególnych specjalizacji, przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych oraz ustawiczne dokształcenie uwzględniające postęp nauki w zakresie farmacji. 

(-) prof. dr hab. Anna Jelińska
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

(-) prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego

Zapraszamy do kontaktu:
mgr Katarzyna Świątkowska
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl

Ważne linki:

 

DLA MAGISTRÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ

Szkolenie specjalizacyjne

Specjalizacja dla diagnostów laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego odbywa się w zakresie następujących specjalności:

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą systemu SMK w formie elektronicznej wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddział Zdrowia WUW , Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Wniosek składa się w terminie od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia albo od dnia 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od 01 czerwca do 30 czerwca każdego roku.

Egzamin specjalizacyjny

Specjalizacja kończy się złożeniem egzaminu państwowego. Do egzaminu państwowego może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do Urzędu Wojewódzkiego odpowiednio wymagane dokumenty.

Dokumenty, o których mowa składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej lub do dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddział Zdrowia WUW.

Kontakt:
Koordynator: Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
e-mail: swami@ump.edu.pl

mgr Dajana Maćkowiak
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
Tel. 61 854 90 75
e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl