Szkolenie podyplomowe

 

UWAGA!!!

Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinach farmacja apteczna i farmacja szpitalna.

 

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił postępowanie kwalifikacyjne (16.12.2018 r. -15.01.2019 r.) do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

  • farmacja apteczna – uruchomiono 40 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja szpitalna – uruchomiono 20 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego w powyższych dziedzinach  uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

 


UWAGA!!!

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM)

Informacje o zmianach, które weszły w życie 01.05.2016 r.

KOMUNIKAT I
KOMUNIKAT II
INSTRUKCJA OBSŁUGI SMKPM

 
UWAGA!!!

Osoby,które ukończyły specjalizację z farmacji klinicznej oraz z farmacji szpitalnej i planują złożyć dokumenty na egzamin w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, prosimy, aby w karcie specjalizacyjnej w miejscu ,,data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej" miały podpis Dyrektora Szpitala,w którym był odbywany staż specjalizacyjny.Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizowane są szkolenia podyplomowe przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących w zakresie farmacji aptecznej, farmacji klinicznej oraz farmacji szpitalnej.

Kursy te organizowane są przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego.

Podstawowym celem dydaktycznym Studium jest szkolenie w ramach poszczególnych specjalizacji, przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych oraz ustawiczne dokształcenie uwzględniające postęp nauki w zakresie farmacji.

(-) Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

(-) Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego

INFORMATOR

INFORMATOR o kształceniu ciągłym

Uwaga

Maksymalna opłata za jedną godzinę kursu nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. z dnia 10.06.2003 r.)

Wydział Farmaceutyczny posiada aktualnie akredytację z następujących specjalizacji:

- bromatologia,
- farmacja apteczna,
- farmacja kliniczna,
- farmacja szpitalna,

Kontakt

Dział Kształcenia
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl