Szkolenie podyplomowe

 

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl