Szkolenie podyplomowe

 

UWAGA!!!

Informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego zostało przeniesione na ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Dział Kształcenia.

Zmienił się również numer telefonu: 61 854 62 83.

 


 

W sesji jesiennej 2017 roku zostaną uruchomione 44 miejsca szkoleniowe w dziedzinie farmacji szpitalnej ( na postępowanie kwalifikacyjne 16.12.2017 r- 15.01.2018 r.). Rektutacja jest przeprowadzana od 15 listopada do 15 grudnia br. w formie elektronicznej w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu, nr tel. 61 854 17 02

 UWAGA!!!

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM)

Informacje o zmianach, któe weszły w życie 01.05.2016 r.

KOMUNIKAT I
KOMUNIKAT II
INSTRUKCJA OBSŁUGI SMKPM

 
UWAGA!!!

Osoby,które ukończyły specjalizację z farmacji klinicznej oraz z farmacji szpitalnej i planują złożyć dokumenty na egzamin w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, prosimy, aby w karcie specjalizacyjnej w miejscu ,,data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej" miały podpis Dyrektora Szpitala,w którym był odbywany staż specjalizacyjny.Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizowane są szkolenia podyplomowe przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących w zakresie farmacji aptecznej, farmacji klinicznej oraz farmacji szpitalnej.

Kursy te organizowane są przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego.

Podstawowym celem dydaktycznym Studium jest szkolenie w ramach poszczególnych specjalizacji, przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych oraz ustawiczne dokształcenie uwzględniające postęp nauki w zakresie farmacji.

(-) Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

(-) Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego

INFORMATOR

INFORMATOR o kształceniu ciągłym

Uwaga

Maksymalna opłata za jedną godzinę kursu nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. z dnia 10.06.2003 r.)

Wydział Farmaceutyczny posiada aktualnie akredytację z następujących specjalizacji:

- bromatologia,
- farmacja apteczna,
- farmacja kliniczna,
- farmacja szpitalna,

Kontakt

Dział Kształcenia
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl