59. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego


Szanowni Finaliści 59. Konkursu Prac Magisterskich
,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Jury gratuluję Wam wspaniałych wystąpień na 59. Konkursie Prac Magisterskich. Dziękuję za poświęcony czas w przygotowanie prezentacji, ale przede wszystkim za imponujące przygotowanie merytoryczne.

Po bardzo interesujących wystąpieniach i owocnych dyskusjach wyłoniono zwycięzców 59.Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, wg poniższej kolejności:

I miejsce

Natalia Górzna, kierunek Farmacja

praca pt. "Synteza oraz ocena właściwości nowych koniugatów pochodnych BODIPY i leków przeciwgrzybiczych o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej"

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

II miejsce

Beata Janiszewska, kierunek Farmacja

praca pt. “Ocena farmakoterapii pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym na podstawie retrospektywnej analizy historii choroby”

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

III miejsce

Olga Kupczyk, kierunek Farmacja

praca pt. “Analiza chemometryczna czynników wpływających na ekstrakcję w punkcie zmętnienia dla ciprofloksacyny”

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki.


Gratuluję także Kierownikom i Opiekunom Państwa prac magisterskich, zarówno wyboru tematu, jak i sposobu realizacji przeprowadzonych badań.

Dzięki wsparciu finansowemu Prorektora ds. Studenckich – prof. dr. hab. Edmunda Grześkowiaka i Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Anny Jelińskiej oraz naszych sponsorów (firma Biofarm, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska) każdy finalista otrzymuje nagrodę pieniężną. Nagrodą rzeczową jest roczna prenumerata czasopisma Farmacja Współczesna z Wydawnictwa Akademia Medycyny.

 

                                                                                                     Dr hab. Agnieszka Karbownik

                                                                               Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
                                                59 Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

 

 

Pliki do pobrania

  1. Regulamin 59. Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego
  2. Karta zgłoszenia Pracy Magisterskiej na 59. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich
  3. Informacje o abstraktach
  4. Zasady netykiety
  5. Załącznik 1. Karta Oceny Pracy Magisterskiej I etap konkursu
  6. Załącznik 2. Karta Oceny Pracy Magisterskiej Finał konkursu