Aktualności

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Przychodzi student do lekarza....

Praca podczas wakacji a powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Archiwum

Kategorie