Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia

 
Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDZJK) na Wydziale Farmaceutycznym wchodzi w skład Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (USDZJK)


Struktura i zadania WZDZJK zostały wypracowane w oparciu o:

Uchwała nr 182/16 Senatu Uniwersytetu Medycznego z 30 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr 14/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego z 19 lutego 2015 r.


Główne cele WZDZJK:

Skład WZDZJK:

Przewodnicząca:
– prof. dr hab. Barbara Zielińska - Psuja

Wiceprzewodnicząca:
– prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

Sekretarz:
– dr Karina Sommerfeld - Klatta

Członkowie:
- dr Anna Budzianowska
- dr Jolanta Długaszewska

- prof. dr hab. Anna Jelińska
- dr hab. Marta Karaźniewicz - Łada
- dr Joanna Karolewska - Szalbierz
- dr hab. Violetta - Krajka - Kuźniak
- dr Arleta Matschay
- prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
- dr hab. Izabela Muszalska
- dr hab. Magdalena Ogrodowczyk
- mgr Anna Pachcińska
- dr Magdalena Ratajczak
- dr hab. Hanna Szaefer
- dr Ewa Totoń
- dr Małgorzata Zielińska - Przyjemska

Przedstawiciele studentów:
- Maciej Chmielewski, Patryk Rodak, Joanna Buchholz - kierunek farmacja
- Aleksandra Makarewicz, Marlena Rakicka - kierunek analityka medyczna
- Monika Kwiatkowska, Karolina Fajkowska - kierunek kosmetologia

Przedstawiciel doktorantów:
- mgr farm. Justyna Ber

Interesariusze zewnętrzni:
- mgr farm. Aleksandra Gostyńska - dla kierunku farmacja - pracownik Apteki Szpitalnej - Szpital Kliniczny nr 2, ul. Przybyszewskiego 49
- dr n. med. Ewa Leporowska - dla kierunku analityka medyczna - Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Wielkopolskie Centrum Onkologii; Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział/Pń
- mgr kosm. Katarzyna Zasuń - dla kierunku kosmetologia - Gabinet kosmetyczny Beauty - Poznań

 

HARMONOGRAM HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, Wydział Farmaceutyczny, r. akad. 2018/2019, semestr letni