Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDZJK) na Wydziale Farmaceutycznym wchodzi w skład Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (USDZJK).


1. Struktura i zadania WZDZJK
 zostały wypracowane w oparciu o:


2. Główne cele WZDZJK:


3. Skład WZDZJK:

Dr hab. Izabela Muszalska-Kolos, prof. UM - Przewodnicząca
Dr hab. Hanna Szaefer - Wiceprzewodnicząca
Dr Karina Sommerfeld-Klatta - Sekretarz

Zespół ds. kierunku Farmacja i Inżynieria farmaceutyczna

Zespół ds. kierunku Analityka medyczna i Analityka kryminalistyczna i sądowa

Zespół ds. kierunku Kosmetologia

Przedstawiciele studentów (farmacja)

Przedstawiciele studentów (analityka medyczna)

Przedstawiciele studentów (analityka kryminalistyczna i sądowa)

Przedstawiciel studentów (inżynieria farmaceutyczna)

Przedstawiciel studentów (kosmetologia)


4. Hospitacja zajęć dydaktycznych: