Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDZJK) na Wydziale Farmaceutycznym wchodzi w skład Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (USDZJK).


1. Struktura i zadania WZDZJK
 zostały wypracowane w oparciu o:


2. Główne cele WZDZJK:


3. Skład WZDZJK:

Dr hab. Izabela Muszalska-Kolos, prof. UM - Przewodnicząca
Dr hab. Hanna Szaefer - Wiceprzewodnicząca
Dr Karina Sommerfeld-Klatta - Sekretarz

Członkowie:
dr Anna Budzianowska 
dr Barbara Ćwiertnia
dr Katarzyna Dettlaff 
dr hab. Jolanta Długaszewska
prof. dr hab. Marzena Gajęcka 
dr Anna Gawron-Gzella
dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska 
dr Aleksandra Gostyńska
dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada
dr Joanna Karolewska-Szalbierz 
dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
dr hab. Krzysztof Kus 
dr Arletta Matschay
prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak 
mgr Krzysztof Myszkowski
dr hab. Tomasz Osmałek
dr Maria Popielarz-Brzezińska 
dr Barbara Szafran-Urbaniak
dr Ewa Totoń 
dr hab. Ewa Tykarska, prof. UM
dr Marcin Wierzchowski


4. Hospitacja zajęć dydaktycznych: