Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDZJK) na Wydziale Farmaceutycznym wchodzi w skład Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (USDZJK).


1. Struktura i zadania WZDZJK
 zostały wypracowane w oparciu o:


2. Główne cele WZDZJK:


3. Skład WZDZJK 2023/2024:

Dr hab. Izabela Muszalska-Kolos, prof. UM - Przewodnicząca
Dr hab. Hanna Szaefer - Wiceprzewodnicząca
Dr Karina Sommerfeld-Klatta - Sekretarz

Zespół WZDZJK ds. kierunków Farmacja i Inżynieria Farmaceutyczna

Przewodnicząca: dr Maria Popielarz-Brzezińska

 1. Dr Anna Budzianowska
 2. Dr Barbara Ćwiertnia
 3. Dr Katarzyna Dettlaff
 4. Dr Aleksandra Gostyńska
 5. Dr Barbara Szafran-Urbaniak
 6. Dr hab. Tomasz Osmałek
 7. Dr hab. Izabela Muszalska-Kolos, prof. UM
 8. Dr hab. Ewa Tykarska, prof. UM

Interesariusze zewnętrzni

 1. Mgr Małgorzata Jakubowska
 2. Mgr Krzysztof Myszkowski
 3. Dr Wojciech Musiał

Zespół WZDZJK ds. kierunków Analityka Medyczna i Analityka Kryminalistyczna i Sądowa

Przewodnicząca: dr hab. Hanna Szaefer

 1. Dr Karina Sommerfeld-Klatta
 2. Dr Paulina Pecyna
 3. Dr hab. Jolanta Długaszewska
 4. Dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UM
 5. Dr hab. Ewa Totoń
 6. Dr hab. Marcin Wierzchowski
 7. Prof. dr hab. Marzena Gajęcka

Interesariusze zewnętrzni

 1. Mgr Justyna Krawczyk
 2. Dr Ewa Leporowska

Zespół WZDZJK ds. kierunku Kosmetologia

Przewodnicząca: dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada

 1. Dr Joanna Karolewska-Szalbierz
 2. Dr Maria Urbańska
 3. Dr Katarzyna Wróblewska
 4. Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska
 5. Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Interesariusze zewnętrzni

 1. Mgr Anna Gogołek
 2. Mgr Monika Guźniczak

Zespół WZDZJK ds. hospitacji praktyk studenckich

Przewodnicząca: dr Arletta Matschay

 1. Dr Hanna Bartylak
 2. Dr Magdalena Ratajczak
 3. Dr Barbara Jadach
 4. Dr Beata Czarczyńska-Goślińska
 5. Dr Anna Paszel-Jaworska
 6. Dr Agnieszka Sobczak
 7. Dr Iwona Pordąb

4. Hospitacja zajęć dydaktycznych: