Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZDZJK) na Wydziale Farmaceutycznym wchodzi w skład Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia (USDZJK).


1. Struktura i zadania WZDZJK
 zostały wypracowane w oparciu o:


2. Główne cele WZDZJK:


3. Skład WZDZJK 2022/2023:

Dr hab. Izabela Muszalska-Kolos, prof. UM - Przewodnicząca
Dr hab. Hanna Szaefer - Wiceprzewodnicząca
Dr Karina Sommerfeld-Klatta - Sekretarz

Zespół WZDiZJK ds. kierunków Farmacja i Inżynieria Farmaceutyczna

Przewodnicząca: Dr Maria Popielarz-Brzezińska

 1. Dr Anna Budzianowska
 2. Dr Barbara Ćwiertnia
 3. Dr Katarzyna Dettlaff
 4. Dr Aleksandra Gostyńska
 5. Dr hab. Izabela Muszalska-Kolos, prof. UMP
 6. Dr hab. Tomasz Osmałek
 7. Dr Barbara Szafran-Urbaniak
 8. Dr hab. Ewa Tykarska, prof. UMP

Interesariusze zewnętrzni

 1. Dr Wojciech Musiał
 2. Mgr Małgorzata Jakubowska
 3. Mgr Krzysztof Myszkowski

 

Zespół WZDZJK ds. kierunków Analityka Medyczna i Analityka Kryminalistyczna i Sądowa

Przewodnicząca: dr hab. Hanna Szaefer

 1. Dr hab. Jolanta Długaszewska
 2. dr hab. Marzena Gajęcka
 3. Dr Karina Sommerfeld-Klatta
 4. Dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UMP
 5. Dr hab. Ewa Totoń
 6. Dr hab. Marcin Wierzchowski

Interesariusze zewnętrzni

 1. Dr n. med. Ewa Leporowska
 2. Mgr Justyna Krawczyk
 3. Dr Waldemar Jarczewski

 

Zespół WZDZJK ds. kierunku Kosmetologia

Przewodnicząca: dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada

 1. Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska
 2. Dr Joanna Karolewska-Szalbierz
 3. dr hab. Przemysław Mikołajczak
 4. Dr Maria Urbańska

Interesariusze zewnętrzni

 1. Mgr Anna Gogołek
 2. Mgr Monika Guźniczak

 

Zespół WZDZJK ds. hospitacji praktyk studenckich

Przewodnicząca: Dr Arleta Matschay

 1. Dr Hanna Bartylak
 2. Dr Magdalena Ratajczak
 3. Dr Barbara Jadach
 4. Dr Beata Czarczyńska-Goślińska
 5. Dr Anna Paszel-Jaworska
 6. Dr Agnieszka Sobczak
 7. Dr Iwona Pordąb

Przedstawiciele studentów

 1. Zuzanna Rajska
 2. Patrycja Kochan
 3. Kaludiusz Kaźmierczak
 4. Małgorzata Idzik
 5. Marta Wittenberg
 6. Julia Kerner
 7. Piort Trzaskoma
 8. Antoni Białek
 9. Konrad Sarnowski
 10. Sandra Mazurkiewicz
 11. Aleksandra Pawska
 12. Miłosz Ignacyk
 13. Katarzyna Gębka
 14. Julia Liwarska
 15. Wojciech Wieliński
 16. Maurycy Pietrzak
 17. Nina Kowalska
 18. Zofia Lisek
 19. Martyna Fila

4. Hospitacja zajęć dydaktycznych: