Nostryfikacja dyplomu magistra farmacji, magistra analityki medycznej

 
Obowiązujące przepisy: 

nostryfikacja - FARMACJA:

Uchwała nr 4/2023-2024 ws. ustalenia szczegółowego wykazu dokumentów załączonych do wniosku
Uchwała nr 5/2023-2024 ws. ustalenia zasad, trybu oraz formy przeprowadzenia egzaminów uzupełniających
Uchwała nr 15/2021-22 ws. ustalenia zasad i trybu odbywania praktyk uzupełniających (wakacyjnych oraz 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej)

nostryfikacja - ANALITYKA MEDYCZNA:

Uchwała nr 12/2021-2022 ws. ustalenia szczegółowego wykazu dokumentów załączonych do wniosku
Uchwała nr 14/2021-2022 ws. ustalenia zasad, trybu oraz formy przeprowadzenia egzaminów uzupełniających
Uchwała nr 16/2021-2022 ws. ustalenia zasad i trybu odbywania praktyk uzupełniających (wakacyjnych oraz 3 miesięcznej praktyki zawodowej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)

Wniosek o wszczęcie postepowania nostryfikacyjnego (wraz z kompletem wymaganych dokumentów), kierowany do Rektora, należy przesłać drogą pocztową na adres:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

Dokumenty przesłane w formie elektronicznej nie będą procedowane.
Kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku powinny zostać złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Tłumaczenie dokumentów na j. polski powinno zostać wykonane przez tłumacza znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

Wniosek o wszczęcie postępowania + Ankieta osobowa

Opłata za postępowanie nostryfikacyjne wynosi  4685 PLN
Opłatę za przeprowadzenie postępowania należy wpłacić na konto nr 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000, Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu (po dokonaniu oceny formalnej - Dziekan wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty za postępowanie).

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: bodwf@ump.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjną:

- nostryfikacja dyplomu magistra farmacji:

mgr Magdalena Szczudlak, tel. 61 854 74 96, mswiejko@ump.edu.pl,

nostryfikacja dyplomu magistra analityki medycznej:

mgr Monika Krzywda , tel. 61 854 74 94, mkrzywda@ump.edu.pl.