Nostryfikacja dyplomu magistra farmacji, magistra analityki medycznej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pobierz.

Zarządzenie Nr 34/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz „Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, zmienionego zarządzeniem nr 80/19 z dnia 14 października 2019 roku" pobierz

Zarządzenie nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz "Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie" pobierz.

Dokumenty do przeprowadzenia procedury kandydaci składają w Biurze Rektora, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań (lista wymaganych dokumentów - par. 2 Regulaminu nostryfikacji).

Załącznik nr 1 - wniosek

Załącznik nr 2 - ankieta do wniosku

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy złożyć w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Opłatę za przeprowadzenie postępowania należy wpłacić na konto nr 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000, Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu.

Sprawy procedury nostryfikacji na Wydziale Farmaceutycznym:

- nostryfikacja dyplomu magistra farmacji:

mgr Magdalena Szczudlak, tel. 61 854 74 96, mswiejko@ump.edu.pl,

nostryfikacja dyplomu magistra analityki medycznej:

mgr Monika Krzywda , tel. 61 854 74 94, mkrzywda@ump.edu.pl.