Władze wydziału

 


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Anna Jelińska

Kontakt:
tel. 61 854 74 96
e-mail: bodwf@ump.edu.pl

godziny przyjęć:
po ustaleniu terminu z Kierownikiem Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego

 

 

 
Prodziekan ds. Studenckich Kierunków Farmacja
i Analityka Medyczna

Prof. dr hab. Violetta Krajka - Kuźniak

Kontakt:
sprawy studenckie analityka medyczna:
61 854 74 94
sprawy studenckie farmacja:
61 854 74 95
e-mail: vkrajka@ump.edu.pl

godziny przyjęć:

po uzgodnieniu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego

 

 


Prodziekan ds. Studenckich Kierunków Kosmetologia,
Inżynieria Farmaceutyczna, Analityka Kryminalistyczna i Sądowa

Dr hab. Justyna Gornowicz - Porowska, prof. UMP

Kontakt:
sprawy studenckie kosmetologia: 
61 854 74 95
sprawy studenckie inżynieria farmaceutyczna, analityka kryminalistyczna i sądowa: 
61 854 74 94
e-mail: justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl

godziny przyjęć:

po uzgodnieniu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego