Kryteria awansowe

Uchwała nr 157/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zalecanych minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora

Uchwała nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta.

Uchwała nr 151/2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia zalecanych kryteriów wszczęcia procedur uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego (UM) i profesora zwyczajnego, zmienionej uchwałą nr 137/2010 z dnia 27 października 2010 r.