Konkursy

Konkursy na stanowiska w Uczelni: tutaj


Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.04.2017 r.

 

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.05.2017 r.

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.05.2017 r.

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Chemii Nierganicznej i Analitycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.05.2017 r.

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.05.2017 r.

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.05.2017 r.

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

w Katedrze i Zakładzie Toksykologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegóły: tutaj
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.05.2017 r.