Jednostki wydziałowe

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Violetta Krajka - Kuźniak
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel. (61)854-66-21, (61)854-66-20
vkrajka@umed.poznan.pl
www.biochemfarm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Błażej Rubiś
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-83-03
blazejr@ump.edu.pl
www.ckdm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-83-10
bakterio@ump.edu.pl
gamar@man.poznan.pl
www.metagenomy.ump.edu.pl
www.bakterio.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Bromatologii
Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-83-83
jotespe@ump.edu.pl
kzb.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Jelińska
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-50, fax (61)854-66-52
ajelinsk@ump.edu.pl
www.chefa.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Główka
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-83-65
glowka@ump.edu.pl
www.kffif.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Kierownik: prof. dr hab. Jan Matysiak
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-10, fax (61)854-66-09
jmatysiak@ump.edu.pl
www.chnia.amp.edu.pl/

Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Kierownik: dr hab. n. farm. Anna Pawełczyk
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)64-18-505
apaw@ump.edu.pl
www.chorg.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakognozji i Biomateriałów
Kierownik: prof. dr hab. Judyta Cielecka - Piontek
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel./fax (61)641-83-96
jpiontek@ump.edu.pl
www.farmakognozja.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii
Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-83-20
farmakologia@ump.edu.pl
www.farmakologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
Kierownik: dr hab. n. farm. Krzysztof Kus
Collegium Wrzoska
ul. Rokietnicka 7
60-806 Poznań
tel.: (61)854-68-94/95
tel./fax (61)854-68-94
kkus@ump.edu.pl
www.farmakoekonomika.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Kierownik: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-83-50
farmklin@ump.edu.pl
www.farmklin.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry
Kierownik: dr hab. n. med. Justyna Gornowicz - Porowska, prof. UMP
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań
tel. (61)641-85-15
justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl
www.kosmetologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gośliński
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-30,31 fax (61)854-66-39
tomasz.goslinski@ump.edu.pl
www.syntezy.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Kierownik: dr hab. n. farm. Tomasz Osmałek, prof. UMP
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-55, fax (61)854-66-66
jlulek@ump.edu.pl
farmstos@ump.edu.pl
www.farmstos.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Toksykologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Murias
ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
tel./fax (61)847-07-21, tel. (61)847-20-81, 82, 83
marek.murias@ump.edu.pl
www.toksykologia.ump.edu.pl