Jednostki wydziałowe

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Kierownik: dr hab. n. farm. Violetta Krajka - Kuźniak
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel. (61)854-66-21, (61)854-66-20
vkrajka@umed.poznan.pl
www.biochemfarm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Błażej Rubiś
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (61)869-14-27, (61)869-15-32
blazejr@ump.edu.pl
www.ckdm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel./fax (61)854-67-20
bakterio@ump.edu.pl
gamar@man.poznan.pl
www.metagenomy.ump.edu.pl
www.bakterio.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Bromatologii
Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Przysławski
ul. Marcelińska 42
60-354 Poznań
tel./fax (61)854-71-98
jotespe@ump.edu.pl
kzb.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Jelińska
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-50, fax (61)854-66-52
ajelinsk@ump.edu.pl
www.chefa.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Główka
Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. (61)854-64-35, fax (61)854-64-30
glowka@ump.edu.pl
www.kffif.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Kierownik: prof. dr hab. Jan Matysiak
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-10, fax (61)854-66-09
jmatysiak@ump.edu.pl
www.chnia.amp.edu.pl/

Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-70, fax (61)854-66-80
zaprutko@ump.edu.pl
www.chorg.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakognozji
Kierownik: prof. dr hab. Judyta Cielecka - Piontek
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań
tel./fax (61)854-67-01
jpiontek@ump.edu.pl
www.farmakognozja.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii
Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
ul. Rokietnicka 5A
60-806 Poznań
tel. (61)854-72-62, fax (61)854-72-52
farmakologia@ump.edu.pl
www.farmakologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
Kierownik: dr hab. n. farm. Krzysztof Kus
Collegium Wrzoska
ul. Rokietnicka 7
60-806 Poznań
tel.: (61)854-68-94/95
tel./fax (61)854-68-94
kkus@ump.edu.pl
www.farmakoekonomika.amp.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Kierownik: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Collegium św. Marii Magdaleny
ul. św. Marii Magdaleny 14
61-861 Poznań
tel. (61)66-87-837,41 , fax (61)66-87-855
farmklin@ump.edu.pl
www.farmklin.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry
Kierownik: dr hab. n. med. Justyna Gornowicz - Porowska
ul. Mazowiecka 33
60-623 Poznań
tel. (61)848-04-75; tel./fax (61)847-06-28
justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl
www.kosmetologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gośliński
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-30,31 fax (61)854-66-39
tomasz.goslinski@ump.edu.pl
www.syntezy.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Kierownik: dr hab. n. farm. Tomasz Osmałek
Collegium prof. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. (61)854-66-55, fax (61)854-66-66
jlulek@ump.edu.pl
farmstos@ump.edu.pl
www.farmstos.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Toksykologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Murias
ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
tel./fax (61)847-07-21, tel. (61)847-20-81, 82, 83
marek.murias@ump.edu.pl
www.toksykologia.ump.edu.pl