Regulamin dyplomowania

Decyzja nr 2/2017/2018 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia na Wydziale Farmaceutycznym Regulaminu Dyplomowania obowiązującego w roku akademickim 2018/2019.