Obrona pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy

Obrona pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy odbywają się zgodnie z pkt. 3,5 § 61 Regulaminu Studiów:
pkt.3 Egzamin dyplomowy odbywa się przez komisją powołaną przez Dziekana w składzie:
1) Dziekan lub Prodziekan (w uzasadnionym przypadku - Kierownik jednostki) jako przewodniczący komisji,
2) promotor i opiekun pracy dyplomowej,
3) recenzent.
pkt. 5 W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki ze stopniem doktora, w skład komisji może wejść dodatkowo samodzielny pracownik nauki z jednostki, w której była realizowana ta praca".

EGZAMIN DYPLOMOWY - PULA PYTAŃ 2024/2025