Regulamin dyplomowania

Decyzja nr 1/2017/2018 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UMP z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na Wydziale Farmaceutycznym Regulaminu Dyplomowania obowiązującego w roku akademickim 2017/2018