Dyplomowanie

 

DYPLOMOWANIE - WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY  – rok akademicki 2020/2021

  1. Obrony prac licencjackich/inżynierskich odbywają się z udziałem Kierownika Jednostki, w których realizowana jest praca oraz Promotora i Recenzenta.
  2. Obrony prac magisterskich odbywają się z udziałem Prodziekana, Promotora oraz Recenzenta.
  3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2020 Rektora UMP, obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, do czasu zmiany Zarządzenia, odbywają się w trybie on-line z wykorzystaniem w aplikacji Teams:
  1. Student składa dokumenty do UCOS (Uczelniane Centrum Obsługi Studentów), co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony. Zapisu na proponowany przez UCOS termin obrony student dokonuje w porozumieniu z Promotorem w dniu składania kompletu podanych poniżej dokumentów: 

Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna,wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie same.


Ponadto student jest zobowiązany:

Po tym terminie nie będzie możliwości uzupełnienia danych w suplemencie, edytowanie danych natomiast będzie możliwe do momentu ich zatwierdzenia.

  1. Odbiór dokumentów

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

Warunkiem odbioru dyplomu (zgodnie z §65 pkt 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) jest zdanie legitymacji studenckiej oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni a także pozytywne rozliczenie elektronicznej karty obiegowej.

Dyplom należy odebrać osobiście.

 

Proponowane terminy obron w maju i w czerwcu:

11 i 25 maja oraz 8 i 22 czerwca.

Terminy obron w lipcu zostaną podane w czerwcu.

 


Obrona pracy dyplomowej w trybie online (aplikacja Teams)