Aktualności

SYSTEM WSPOMAGANIA WYBORU RECENZENTÓW

W nawiązaniu do listu Pani Minister prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z dn. 12 listopada 2014 r. (link do treści listu), zachęcającego do korzystania z Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym

Uchwała nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Archiwum

Kategorie