Otwarcie przewodu dr - wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny nauki ...

Podział dziedzin - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.