Nostryfikacja dyplomu magistra farmacji

 

Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą na kierunku farmacja:

Uchwała nr 67 Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Załącznik 1

Załącznik 2

Uchwała nr 213 a rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 67 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą na kierunku farmacja

Termin złożenia pełnej dokumentacji w sprawie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego:

- trzeci i czwarty tydzień października oraz marca każdego roku akademickiego

Miejsce:

- Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Maius, ul. Fredry 10