Niestacjonarne Studium Podyplomowe Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
Katedra i Zakład Bromatologii
ul. Marcelińska 42
                       60-354 Poznań


Kierownik Niestacjonarnego Studium Podyplomowego z zakresu Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 
e-mail: jotespe@ump.edu.pl
tel. 61-854-71-97


Koordynator zajęć 
Dr n. farm. Izabela Bolesławska 
e-mail:  ibolesla@ump.edu.pl
tel. 061 - 854-71-92


Sekretariat 
e-mail: azielin@ump.edu.pl
tel/fax. 061-854-71-98


Szczegółowe informacje: www.kzb.ump.edu.pl

Regulamin Studiów Podyplomowych - obowiązujący od 01.10.2013 r.