< Cofnij

"Wydział Farmaceutyczny zaprasza..."


Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 22.11.2023 (środa) się w formie zdalnej o godzinie 18.30.

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line

 

Pierwsza pomoc przed weterynaryjna

czyli co można, a czego nie podawać swoim pupilom

 

który wygłosi

dr n. farm. Ludwika Piwowarczyk

lekarz weterynarii 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 18:30

w wersji on-line

 

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1699349852898?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d