< Cofnij

Słowo Dziekana - Informacje dla pierwszych lat studiów


Drodzy Studenci Wydziału Farmaceutycznego  

W trudnym czasie pandemii wirusa COVID-19, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/21. Pragnę powitać Was bardzo serdecznie w gronie społeczności akademickiej, zwłaszcza studentów pierwszych lat studiów. To, że jesteście dzisiaj z nami świadczy, że jesteście najlepsi z najlepszych. Cieszymy się, że wybraliście Państwo naszą Uczelnię, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dotychczas JM Rektor zapraszał wszystkich studentów na uroczystą Inaugurację roku akademickiego, a kiedy wybrzmiało uroczyste Gaudeamus, Dziekani zapraszali studentów pierwszego roku na uroczystą Immatrykulację. Z uwagi na czas pandemii COVID-19, wiele uroczystości zostało ograniczonych lub odwołanych. Uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się w nieco zmienionej formule, z ograniczoną liczbą osób uczestniczących bezpośrednio w Uroczystości. JM Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski zaprasza wszystkich na transmisję on-line z tego historycznego wydarzenia w dniu 2 października br. o godzinie 11. 

W minionym roku bardzo uroczyście obchodziliśmy 100-lecie studiów farmaceutycznych oraz 40-lecie nauczania analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym. W drugie stulecie wchodzimy z wielką nadzieją i przekonaniem, że ziszczą się pragnienia wielu pokoleń farmaceutów o budowie nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego. W minionym tygodniu na budowie Collegium Pharmaceuticum została zawieszona tradycyjna „wiecha”, co oznacza zakończenie stanu surowego zamkniętego. Już wiosną przyszłego roku znaczna część Jednostek Wydziału Farmaceutycznego przeniesie się do nowej siedziby, a także zostanie rozpoczęta budowa drugiego etapu Collegium Pharmaceuticum.

Drodzy Studenci,

Zdajemy sobie sprawę z tego, że targają Wami wątpliwości i możecie mieć dużo zapytań.

Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem JM Rektora Nr 104/20 (Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021), które znajdziecie w załączeniu.

W w/w Zarządzeniu znajdziecie Państwo wskazówki i zalecenia odnośnie nowego roku akademickiego. Przypominam, że wszystkie wykłady, seminaria i fakultety będą odbywały się zdalnie. Tylko w uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę Prowadzącego, wyraziłam zgodę na realizację seminariów i fakultetów z udziałem studentów. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, planujemy, że będą się one odbywały z Państwa udziałem lub częściowo zdalnie. O tym zostaniecie Państwo poinformowani na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu. Proszę o dostosowanie się do zaleceń przedstawionych w Zarządzeniu JM Rektora.

W piśmie skierowanym do nauczycieli akademickich prosiłam o zamieszczenie w AKSONIE sylabusów oraz ich przedstawienie na pierwszych zajęciach. Bardzo proszę abyście Państwo zapoznali się z sylabusami, dokładnie przedyskutowali sposób zaliczenia przedmiotu i inne kwestie istotne z Waszego punktu widzenia.

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Uczelni, Biuro Obsługi Dziekana zostało przeniesione do Collegium Stomatologicum (ul. Bukowska 70). Uprzejmie proszę o wcześniejsze umawianie wizyt u Pań Prodziekan (dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Analityka medyczna i Farmacja oraz dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska, Prodziekan ds. Studenckich dla kierunków Analityka kryminalistyczna i sądowa, Inżynieria farmaceutyczna i Kosmetologia) oraz u mnie w Biurze Obsługi Dziekana Wydziału Farmaceutycznego (Kierownik mgr Magdalena Szczudlak). Wizyty co do zasady będą odbywały się zdalnie, na platformie Teams. W uzasadnionych przypadkach możemy się spotkać z Państwem osobiście, z zachowaniem środków ochrony osobistej.

Życząc Państwu nade wszystko zdrowia, liczę na owocną współpracę oraz możliwość realizacji wszystkich naszych planów.

Drodzy Studenci pierwszych lat studiów,

Po rozpoczęciu roku akademickiego, zgłoszą się do Was opiekunowie roku z ramienia Uczelni. Będą to doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy pomogą Wam w wyborze starosty roku oraz innych sprawach związanych z rozpoczęciem studiów. Będą to:

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące możliwości odbioru legitymacji studenckich i wszelkich spraw związanych z rozpoczęciem studiów na Wydziale Farmaceutycznym.

- studia stacjonarne, kierunki: analityka medyczna,analityka kryminalistyczna i sądowa,farmacja, kosmetologia

- studia niestacjonarne II stopnia: kosmetologia

- studia stacjonarne: inżynieria farmaceutyczna

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwy czas, ale pragnę zapewnić Was, że jesteśmy do Waszej dyspozycji, będziemy służyć Wam radą i pomocą.

Niech temu nowemu etapowi w Waszym życiu towarzyszą słowa Marka Twaina:

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.

 

                                                                                  DZIEKAN

                                                                  Wydziału Farmaceutycznego

                                                                 /-/ Prof. dr hab. Anna Jelińska