Stopnie i tytuły naukowe

Postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk farmaceutycznych
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Otwarcie przewodu dr - wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny nauki ... 
Przewód doktorski - wykaz dokumentów

 Uchwała 34/2017 w sprawie uchwalenia zasad obciążania doktorantów i habilitantów kosztami wynagrodzenia promotora, recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim oraz postępowaniu habilitacyjnym


Zarządzenie 31/17 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. karola Marcinkowskiego w Poznaniu