Stopnie i tytuły naukowe

Postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk farmaceutycznych
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Otwarcie przewodu dr - wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny nauki ... 
Przewód doktorski - wykaz dokumentów