Wydziałowe Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Zatrudnienia

Przewodnicząca:
- prof. dr hab. Anna Jelińska

Z-ca Przewodniczącej:
- dr hab. Izabela Muszalska 

Członkowie: 
- dr hab. Anna Katrusiak
- dr hab. Krzysztof Kus
- prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
- prof. dr hab. Juliusz Przysławski
- prof. dr hab. Barbara Zielińska - Psuja

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodnicząca:
– prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

Członkowie:
- dr hab. Judyta Cielecka – Piontek
- dr hab. Marzena Dworacka, prof. UM
- prof. dr hab. Marek Murias
- prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
- dr hab. Błażej Rubiś
- dr hab. Beata Stanisz, prof. UM
- dr hab. Barbara Thiem, prof. UM

Wydziałowa Komisja ds. powoływania na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz na stanowisko profesora zwyczajnego

Przewodniczący:
– prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Członkowie:
- prof. dr hab. Ewa Florek
- prof. dr hab. Franciszek Główka
- prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
- prof. dr hab. Anna Jelińska
- prof. dr hab. Janina Lulek
- prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
- prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
- prof. dr hab. Juliusz Przysławski
- prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Wydziałowa Komisja ds. nostryfikacji

Przewodniczący:
– prof. dr hab. Franciszek Główka

Członkowie:
- prof. dr hab. Jaromir Budzianowski
- dr Dorota Danielak
- prof. dr hab. Anna Jelińska
- dr hab. Edyta Szałek
- dr Bartosz Urbaniak
- dr Magdalena Waszyk - Nowaczyk

Wydziałowa Komisja ds. rozdziału środków finansowych na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Przewodniczący:
– prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Członkowie:
- prof. dr hab. Ewa Florek
- prof. dr hab. Franciszek Główka
- prof. dr hab. Tomasz Gośliński
- prof. dr hab. Anna Jelińska
- dr hab. Violetta Krajka – Kuźniak
- prof. dr hab. Janina Lulek
- prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
- prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
- prof. dr hab. Marek Murias

Wydziałowa Komisja ds. Parametryzacji i Badań Statutowych

Przewodniczący:
– prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Członkowie:
- dr hab. Agnieszka Bienert
- prof. dr hab. Anna Jelińska
- prof. dr hab. Franciszek Główka
- prof. dr hab. Tomasz Gośliński
- dr hab. Violetta Krajka – Kuźniak
- prof. dr hab. Janina Lulek
- prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
- dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. UM
- dr hab. Błażej Rubiś

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:
– prof. dr hab. Barbara Zielińska - Psuja

Wiceprzewodnicząca:
– prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

Sekretarz:
– dr Karina Sommerfeld - Klatta

Członkowie:
- dr Anna Budzianowska
- prof. dr hab. Wiesława Bylka
- dr Jolanta Długaszewska

- prof. dr hab. Anna Jelińska
- dr hab. Violetta - Krajka - Kuźniak
- prof. dr hab. Janina Lulek
- dr Arleta Matschay
- prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
- dr hab. Izabela Muszalska
- prof. dr hab. Gerard Nowak
- dr Magdalena Olejniczak - Rabinek
- dr Hanna Szaefer
- dr Ewa Totoń
- dr Małgorzata Zielińska - Przyjemska

Przedstawiciel studentów:
- Łucja Zielińska - kierunek farmacja
- Dagmara Sowińska - kierunek analityka medyczna
- Magdalena Wróblewska - kierunek kosmetologia

Przedstawiciel doktorantów:
- mgr farm. Justyna Ber

Interesariusze zewnętrzni:
- mgr farm. Aleksandra Gostyńska - dla kierunku farmacja - pracownik Apteki Szpitalnej - Szpital Kliniczny nr 2, ul. Przybyszewskiego 49
- dr n. med. Ewa Leporowska - dla kierunku analityka medyczna - Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Wielkopolskie Centrum Onkologii; Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział/Pń
- mgr kosm. Katarzyna Zasuń - dla kierunku kosmetologia - Gabinet kosmetyczny Beauty - Poznań

PROGRAMOWE KOMISJE

Rada programowa dla kierunku farmacja

Przewodnicząca:
- prof. dr hab.  Anna Jelińska

Członkowie:
- prof. zw. dr hab. Wanda Baer - Dubowska
- prof. dr hab. Wiesława Bylka
- prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
- prof. dr hab. Zenon Kokot
- prof. dr hab. Janina Lulek
- prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
- prof. dr hab. Juliusz Przysławski
- dr hab. Anna Katrusiak

Interesariusze zewnętrzni:
- dr n. farm. Jerzy Jambor - Członek Rady Nadzorczej Phytopharm Klęka
- dr n. farm. Andrzej Ostrowicz - Niezależny Konsultant Farmaceutyczny
- mgr farm. Aleksandra Gostyńska - pracownik Apteki Szpitalnej - Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, ul. Przybyszewskiego 49
- mgr farm. Małgorzata Jakubowska - Kierownik Apteki Pamiątkowa w Poznaniu
- dr Wojciech Musiał - Kierownik Apteki w Krajence

Absolwent:
- mgr farm. Krzysztof Juszkiewicz - Apteka "Arnika" Poznań

Przedstawiciele Studentów:
- Marta Grzebalska - starosta I roku
- Maciej Chmielewski - starosta II roku
- Małgorzata Michałowska - starosta III roku
- Joanna Goncerzewicz - starosta IV roku
- Adrianna Pietkiewicz - starosta V roku

Rada programowa dla kierunku analityka medyczna

Przewodnicząca:
- dr hab. Violetta Krajka - Kuźniak

Członkowie:
-
Prof. dr hab. n. farm. Maria Chrzanowska
- Prof. dr  hab. n. biol. Marzena Gajęcka
- Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
- Prof. dr hab. n. farm. Maria Rybczyńska
- Prof. dr hab. n. med. Jan Sikora
- Prof. dr hab. n. med. Marek Simon
- Prof. dr hab. n. farm. Barbara Zielińska – Psuja
- Dr hab. n. med. Maciej Cymerys
- Dr hab. n. med. Maria Kozłowska – Skrzypczak
- Dr hab. n. med. Ewa Wysocka
- Dr n. farm. Ewa Ignatowicz
- Dr n. farm. Anna Paszel - Jaworska
- Dr n. biol.  Anna Thielemann
- Dr n. farm. Małgorzata Zielińska – Przyjemska

Interesariusze zewnętrzni:
- Dr n. med. Bogusław Grabowski - Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
- Dr n. farm. Jolanta Kaczmarek – Kierownik Centralnego Laboratorium Analityczno – Biochemicznego,  Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49
- Dr n. med. Ewa Leporowska – Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Wielkopolskie Centrum Onkologii; Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział/Pń
- Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
i Mikrobiologicznej Szpital Wojewódzki w Poznaniu; Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział/Pń
- Dr n. med. Maria Zozulińska – Kierownik Laboratorium nr 1 Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
- Mgr anal. med. Maria Glema – Kierownik Centralnego Laboratorium Szpitala Klinicznego
im. Jonschera w Poznaniu

Absolwentka:
- mgr Kinga Eling

Przedstawiciele Studentów:
Martyna Michalska - starosta I roku                            
Natalia Boguszewska - starosta II roku
Klaudia Mieloszyk  - starosta III roku
Dagmara Sowińska  - starosta IV roku
Agata Kubicka - starosta V roku

Przedstawiciel RUSS:
Dagmara Sowińska

Rada programowa dla kierunku kosmetologia

Przewodnicząca:
- dr hab. Violetta Krajka - Kuźniak

Członkowie:
- Prof. dr hab. Wiesława Bylka
- Prof. dr hab. Gerard Nowak
- Dr hab. Barbara Thiem prof. UM
- Dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
- Dr  hab. Krzysztof Kus
- Dr n. farm. Joanna Karolewska-Szalbierz
- Dr n. med. Sebastian Kuczyński
- Dr n. farm. Sylwia Nawrot
- Dr n. med. Małgorzata Wilk-Jędrusik

Interesariusze zewnętrzni:
- Dr inż. Lucyna Iberhan – Phytopharm Klęka
- Mgr Paulina Jóźwiak – Herbapol-Poznań
- Mgr Elżbieta Nowak – Phytopharm Klęka
- Mgr Karolina Jędryczka – KJ Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny

Absolwentka:
- mgr Beata Kamińska

Przedstawiciele Studentów:

Kosmetologia stacjonarna I stopnia
- Małgorzata Węclewska – starosta I roku
- Daria Mitek – starosta II roku
- Monika Stasiak – starosta III roku

Kosmetologia niestacjonarna II stopnia
- Joanna Sulej – starosta I roku
- Daria Sobkowska – starosta II roku

Przedstawiciel RUSS:
- Magdalena Wróblewska

Zobacz także