Uchwały Rady Wydziału

UCHWAŁA NR 1 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji w postępowaniu o wszczęcie przewodu habilitacyjnego - dr n. chem. Tomasza Goślińskiego pobierz

UCHWAŁA NR 2 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora - mgr farm. Łukasz Sobotta pobierz 

UCHWAŁA NR 3 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony - mgr farm. Małgorzata Geszke - Moritz pobierz

UCHWAŁA NR 4 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

„Synteza stabilnych i nie zawierających kadmu kropek kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym w celu obrazowania komórek nowotworowych”

„Synthesis of stable and non-cadmium containing quantum dots conjugated with folic acid for imaging of cancer cells”
- mgr farm. Małgorzaty Geszke - Moritz pobierz

UCHWAŁA NR 5 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony - mgr farm. Andrzej Wiśniewski pobierz

UCHWAŁA NR 6 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej: mgr farm. Andrzeja Wiśniewskiego pobierz

UCHWAŁA NR 7 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony: mgr farm. Magdalena Olejniczak - Rabinek pobierz

UCHWAŁA NR 8 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej: mgr farm. Magdalena Olejniczak - Rabinek pobierz

UCHWAŁA NR 9 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony: mgr biol. Michał Szulc pobierz

UCHWAŁA NR 10 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej: mgr biol. Michał Szulc pobierz

UCHWAŁA NR 11 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim – mgr anal. med. Magdalena Borowska pobierz

UCHWAŁA NR 12 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia egzaminów doktorskich – mgr anal. med. Magdalena Borowska pobierz

UCHWAŁA NR 13 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim – mgr biol. Ingi Mrzyk pobierz

UCHWAŁA NR 14 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej - mgr biol. Inga Mrzyk  pobierz

UCHWAŁA NR 15 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Bromatologii UMP - kandydat: prof. dr hab. Juliusz Przysławski pobierz

UCHWAŁA NR 16 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMP - kandydat: prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek pobierz

UCHWAŁA NR 17 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału ws. udzielenia zgody na urlop naukowy: dr n. farm. Agnieszka Bienert pobierz

UCHWAŁA NR 18 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału ws. udzielenia zgody na urlop naukowy: mgr anal. med. Magdalena Borowska pobierz

UCHWAŁA NR 19 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału ws. udzielenia zgody na urlop naukowy: mgr biol. Michał Szulc pobierz

UCHWAŁA NR 20 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie powołania prof. dr hab. Anny Jelińskiej na Przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Osobowych i Zatrudnienia pobierz

UCHWAŁA NR 21 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia kandydatur do Akademii Młodych Uczonych: dr n. farm. Marta Karaźniewicz -Łada pobierz

UCHWAŁA NR 22 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia kandydatur do Akademii Młodych Uczonych: dr n. farm. Małgorzaty Kujawskiej pobierz 

UCHWAŁA NR 23 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia kandydatur do Akademii Młodych Uczonych: dr n. chem. Tomasza Goślińskiego pobierz 

UCHWAŁA NR 24 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie opinii Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia kandydatur do Akademii Młodych Uczonych: dr n. biol. Błażeja Rubisia pobierz 

UCHWAŁA NR 25 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów dla kier. farmacja, w roku akademickim 2011/2012 pobierz

UCHWAŁA NR 26 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpisu zaliczenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu: mikrobiologia dr n. farm. Jolancie Długaszewskiej w roku akad. 2011/2012 na kierunku farmacja pobierz

UCHWAŁA NR 27 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów dla kier. analityka medyczna, w roku akademickim 2011/2012 pobierz

UCHWAŁA NR 28 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpisu zaliczenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: mikrobiologia, diagnostyka mikrobiologiczna dr n. farm. Jolancie Długaszewskiej w roku akad. 2011/2012 na kierunku analityka medyczna pobierz

UCHWAŁA NR 29 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów dla kier. kosmetologia, w roku akademickim 2011/2012 pobierz

UCHWAŁA NR 30 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpisu zaliczenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu: mikrobiologia dr n. farm. Jolancie Długaszewskiej w roku akad. 2011/2012 na kierunku kosmetologia-studia I stopnia pobierz

UCHWAŁA NR 31 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia programu 6-year Pharm.D. dla 1-5 roku studiów farmacja w języku angielskim w roku akademickim 2011/2012 pobierz

UCHWAŁA NR 32 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie w roku akad. 2011/2012 egzaminów dla studentów programu 6-year Pharm.D (farmacja w języku angielskim) przez niesamodzielnych pracowników nauki pobierz

UCHWAŁA NR 102 z posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 08 lutego 2012 r.
w sprawie warunków i zasad studiów w trybie indywidualnej organizacji zajęć (IOZ) pobierz

 

Zobacz także