Obrony publiczne

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że:

 


 w dniu 04 lipca 2017 r.

o godz. 10:00

w sali wykładowej im. K. Hrynakowskiego, Collegium Chemicum

ul. Grunwaldzka 6

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr chem. Eweliny PETZKE 

Rozprawa doktorska pt: "Ocena właściwości antyosydacyjnych 3,4,4',5-tetrametoksystylbenu w modelu kancerogenezy chemicznej u szczura"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl zakładka: stopnie i tytuły naukowe: przewody doktorskie.

Zobacz także