Obrony publiczne

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że: 


w dniu 01 kwietnia 2019 r.

o godz. 12:00

w Sali Senatu, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Eweliny Korczowskiej

Rozprawa doktorska pt: 

"Ocena skażenia środowiska pracy wybranymi lekami cytotoksycznymi w jednostkach szpitalnych"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe.


 w dniu 26 marca 2019 r.

o godz. 12:00

w Sali C, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr inż. Doroty Kamińskiej

Rozprawa doktorska pt: 

"Charakterystyka czynników zjadliwości związanych z adhezją oraz tworzeniem biofilmu u szczepów Streptococcus agalactiae"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe.


 

Zobacz także