Obrony publiczne

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że:

 


w dniu 06 lutego 2018 r.

o godz. 10:00

w sali Senatu, w  Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr farm. Anny SIEMIĄTKOWSKIEJ 

Rozprawa doktorska pt: "Ocena funkcji dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 2 w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl.


w dniu 25 stycznia 2018 r.

o godz. 12:00

w sali Senatu, w  Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr farm. Rafała OLIJARCZYKA 

Rozprawa doktorska pt: "Badania trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl.

Zobacz także