Obrony publiczne

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że:

 


 w dniu 19 grudnia 2017 r.

o godz. 13:00

w sali C, w  Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr farm. Miłosza REGULSKIEGO 

Rozprawa doktorska pt: "Pochodne trans-stilbenu i trans-stilbazolu, jako selektywne inhibitory aktywności cyklooksygenazy-2 (COX-2) o właściwościach przeciwnowotworowych i chemoprewencyjnych"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl.

Zobacz także