Obrony publiczne

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że: 


w dniu 07 grudnia 2018 r.

o godz. 9:00

w sali wykładowej nr 105, w  Collegium Prof. Chmiela

ul. Święcickiego 4

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Magdaleny PACZKOWSKIEJ

Rozprawa doktorska pt: 

"Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości
ich farmaceutycznych zastosowań
"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe


w dniu 11 grudnia 2018 r.

o godz. 9:30

w sali Senatu, w  Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Marka RYCHTERA

Rozprawa doktorska pt: 

"Opracowanie i charakterystyka materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych z cilostazolem do stosowania w chorobach naczyń"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe

Zobacz także