Obrony publiczne

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że: 


w dniu 10 października 2018 r.

o godz. 9:30

w sali Senatu, w  Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Katarzyny SOBAŃSKIEJ 

Rozprawa doktorska pt: 

"Wpływ pory podania leku na skuteczność i bezpieczeństwo sunitynibu u ludzi oraz na penetrację sunitynibu przez barierę krew – płyn mózgowo-rdzeniowy i barierę krew - ciecz wodnista oka w modelu zwierzęcym"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl.


 w dniu 25 września 2018 r.

o godz. 12:00

w sali C, w  Centrum Kongresowo - Dydaktycznym

ul. Przybyszewskiego 37 a

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr anal. med. Natalii KONIECZNEJ 

Rozprawa doktorska pt: 

"Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl.


 

Zobacz także