Obrony publiczne

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że: 


w dniu 13 czerwca 2019 r.

o godz. 11:30

w Sali im. Hrynakowskiego, Collegium Chemicum 

ul. Grunwaldzka 6

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Jerzego Waliszewskiego

Rozprawa doktorska pt: 

"Aptekarstwo stargardzkie do 1945"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe.


w dniu 17 czerwca 2019 r.

o godz. 9:30

w Sali im. Hrynakowskiego, Collegium Chemicum 

ul. Grunwaldzka 6

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Szymona Plewy

Rozprawa doktorska pt: 

"Metabolomika celowana w analizie złożonych matryc biologicznych"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe.


w dniu 17 czerwca 2019 r.

o godz. 14:30

w Sali im. Hrynakowskiego, Collegium Chemicum 

ul. Grunwaldzka 6

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr chem. Jakuba Dzitko

Rozprawa doktorska pt: 

"Badanie układów pro-leków wybranych analogów β-laktamowych z substancjami pomocniczymi pod kątem możliwości modyfikacji szybkości rozpuszczania, trwałości, przenikalności i aktywności mikrobiologicznej"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego ul. Fredry 10 oraz Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl - Wydział Farmaceutyczny - Stopnie i Tytuły naukowe.

Zobacz także