Obrony publiczne

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zawiadamia, że:

 


w dniu 11 czerwca 2018 r.

o godz. 12:00

w sali nr 2008, w  Centrum Biologii Medycznej

ul. Rokietnicka 8

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr farm. Roberta KLESZCZA 

Rozprawa doktorska pt: 

"Modulacja kanonicznej ścieżki Wnt w komórkach płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi - poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych"

Promotor:

Rezenzenci:

 

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej UMP, w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37 a, recenzje oraz streszczenie rozprawy dostępne na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, www.ump.edu.pl.


 

Zobacz także