Prace dyplomowe 2023/2024

Szanowni Państwo, Studenci IV roku studiów kierunku farmacja i analityka medyczna oraz I roku SUM i II roku studiów licencjackich na kierunku kosmetologia i analityka kryminalistyczna i sądowa Wydziału Farmaceutycznego,

Uprzejmie informujemy, że możecie się Państwo zapoznać z możliwością wykonywania prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach WF. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych Jednostek. Studenci kierunku analityka medyczna, kosmetologia i analityka kryminalistyczna i sądowa mogą, w ograniczonym zakresie, wykonywać prace w Jednostkach poza WF. Starości lat poszczególnych kierunków otrzymają z dziekanatu listy, na których możecie Państwo zapisać się do wybranej Jednostki. Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie prosimy o podanie trzech Jednostek według kolejności wyboru.

Link do prezentacji Jednostek:
https://drive.google.com/drive/folders/18jI3uzyCRZAwp7rBDjo0QT1SbmxWqqiP?usp=sharing