Prace dyplomowe 2020/2021

Szanowni Państwo, Studenci IV roku studiów kierunku farmacja i analityka medyczna oraz I roku SUM i II roku studiów licencjackich na kierunku kosmetologia i analityka kryminalistyczna i sądowa Wydziału Farmaceutycznego,

Uprzejmie informujemy, że możecie się Państwo zapoznać z możliwością wykonywania prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach WF. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych Jednostek. Studenci kierunku analityka medyczna, kosmetologia i analityka kryminalistyczna i sądowa mogą, w ograniczonym zakresie, wykonywać prace w Jednostkach poza WF. Starości lat poszczególnych kierunków otrzymają z dziekanatu listy, na których możecie Państwo zapisać się do wybranej Jednostki. Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie prosimy o podanie trzech Jednostek według kolejności wyboru. Zapisy do poszczególnych Jednostek prosimy dokonać do dnia 17 stycznia 2020 r

 

Lp.

 

Nazwa Katedry

 liczba miejsc

Farmacja

Analityka medyczna

Kosmetologia licencjat

Kosmetologia SUM

Analityka kryminalistyczna i sądowa

1.

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 

5

4

-

-

2

2.

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

-

6

-

-

-

3.

Katedra i Zakład  Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

1

5

-

-

-

4.

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin

5

-

-

1

2

5.

Katedra i Zakład Bromatologii

6

-

1

3

-

6.

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

10

-

1

5

6

7.

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

6

2

-

-

-

8.

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

8

-

-

-

-

9.

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

7

-

1

1

-

10.

Katedra i Zakład Farmakognozji

6

-

-

1

-

11.

Katedra i Zakład  Farmakologii

5

3

-

-

-

12.

Katedra  i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

4

-

2

3

-

13.

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

8

-

-

-

-

14.

Katedra i Zakład  Naturalnych Surowców  Leczniczych Kosmet.

4

-

8

8

-

15.

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

10

-

-

1

-

16.

Katedra i Zakład Toksykologii

6

6

-

-

2

17.

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

8

-

-

1

-

18.

Katedra Historii Nauk Medycznych – poza Wydziałem

1

-

-

-

-

19.

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej – poza Wydziałem

 

-

2

2

-

20.

Katedra i Klinika Dermatologii – poza Wydziałem

-

-

8

7

-

21.

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku – poza Wydziałem

-

3

-

-

-

22.

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej– poza Wydziałem

-

4

-

-

-

23.

Katedra Neurologii, Pracownia Neurobiologii– poza Wydziałem

-

1

-

-

-

24.

Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów– poza Wydziałem

-

2

-

-

-

25.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego– poza Wydziałem

-

2

-

-

-

26.

Zakład Immunologii– poza Wydziałem

-

1

-

-

 

27.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej– poza Wydziałem

-

1

-

-

6

28.

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych– poza Wydziałem

-

1

-

-

-

Prezentacje Katedr i Zakładów Wydziału Farmaceutycznego:

(dostęp do prezentacji chroniony hasłem, które zostało przekazane starostom lat)

UWAGA - do rozpakowania archiwum konieczne jest posiadanie na swoim komputerze programu do kompresji plików np. Win RAR (Plik instalacyjny)