Prace dyplomowe 2019/2020

Szanowni Państwo, Studenci IV roku studiów kierunku farmacja i analityka medyczna oraz I roku SUM i II roku studiów licencjackich na kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego,

 

Uprzejmie informujemy, że możecie się Państwo zapoznać z możliwością wykonywania prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach WF. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych Jednostek. Studenci kierunku analityka medyczna i kosmetologia mogą, w ograniczonym zakresie, wykonywać prace w Jednostkach poza WF. Listę Jednostek wraz z ilością miejsc w poszczególnych Jednostkach podajemy poniżej. Starości lat poszczególnych kierunków otrzymają z dziekanatu listy, na których możecie Państwo zapisać się do wybranej Jednostki. Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie prosimy o podanie trzech Jednostek według kolejności wyboru. Zapisy do poszczególnych Jednostek prosimy dokonać do dnia 18 stycznia 2019 r. Dnia 04 lutego 2019 roku zostanie podana pierwsza lista z naboru, po czym spotkamy się z Osobami, które nie dostały się do wybranych Jednostek. 

 

L.p.

 

Nazwa Katedry

 liczba miejsc

Farmacja

Analityka medyczna

Kosmetologia licencjat

Kosmetologia SUM

1.

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 

7

2

-

-

2.

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

-

6

-

-

3.

Katedra i Zakład  Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

3

3

-

-

4.

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin

5

-

-

1

5.

Katedra i Zakład Bromatologii

7

-

1

2

6.

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

11

-

-

5

7.

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

7

1

-

-

8.

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

9

-

-

-

9.

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

8

-

1

1

10.

Katedra i Zakład Farmakognozji

7

-

-

1

11.

Katedra i Zakład  Farmakologii

8

1

-

-

12.

Katedra  i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

5

-

1

2

13.

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

8

-

-

-

14.

Katedra i Zakład  Naturalnych Surowców  Leczniczych Kosmetycznych

6

-

6

6

15.

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

11

-

-

1

16.

Katedra i Zakład Toksykologii

10

4

-

-

17.

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

9

-

-

1

18.

Katedra Historii Nauk Medycznych

1

-

-

-

19.

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej

 

-

2

2

20.

Katedra i Klinika Dermatologii

-

-

7

6

21.

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

-

3

-

-

22.

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

-

4

-

-

23.

Katedra Neurologii, Pracownia Neurobiologii

-

1

-

-

24.

Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów

-

2

-

-

25.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

-

2

-

-

26.

Zakład Immunologii

-

1

-

-

27.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

-

1

-

-

28.

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

-

1

-

-

 Prezentacje Katedr i Zakładów Wydziału Farmaceutycznego:

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobilologii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin

Katedra i Zakład Bromatologii

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Farmakognozji

Katedra i Zakład Farmakologii

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych (dla kier. farmacja), 

Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych (dla kier. kosmetologia)

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Katedra i Zakład Toksykologii

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

(dostęp do prezentacji chroniony hasłem, które zostało przekazane starostom lat)

UWAGA - do rozpakowania archiwum konieczne jest posiadanie na swoim komputerze programu do kompresji plików np. Win RAR (Plik instalacyjny)