Prace dyplomowe 2018/2019

Szanowni Państwo, Studenci IV roku studiów kierunku farmacja i analityka medyczna oraz I roku SUM i II roku studiów licencjackich na kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego,

 Uprzejmie informujemy, że możecie się Państwo zapoznać z możliwością wykonywania prac magisterskich/licencjackich w poszczególnych Jednostkach WF. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych Jednostek. Studenci kierunku analityka medyczna i kosmetologia mogą, w ograniczonym zakresie, wykonywać prace w Jednostkach poza WF. Listę Jednostek wraz z ilością miejsc w poszczególnych Jednostkach podajemy poniżej. Starości lat poszczególnych kierunków otrzymają z dziekanatu listy, na których możecie Państwo zapisać się do wybranej Jednostki. Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie prosimy o podanie trzech Jednostek według kolejności wyboru. Zapisy do poszczególnych Jednostek prosimy dokonać do dnia 10 stycznia 2018 r. W dniu 22 stycznia 2018 roku zostanie podana pierwsza lista z naboru, po czym spotkamy się z Osobami, które nie dostały się do wybranych Jednostek.

  

Studenci Analityki Medycznej,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość realizacji prac magisterskich także w Jednostkach UMP poza Wydziałem Farmaceutycznym:

 

Studenci Kosmetologii – studia I i II stopnia,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość realizacji prac licencjackich i magisterskich także w Jednostkach UMP poza Wydziałem Farmaceutycznym:

Kosmetologia – licencjat

Kosmetologia SUM

 

Prezentacje Katedr i Zakładów Wydziału Farmaceutycznego:

Katedra i Zaklad Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

Katedra i Zaklad Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin

Katedra i Zakład Bromatologii

Katedra i Zaklad Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zaklad Farmakognozji

Katedra i Zakład Farmakologii

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Katedra i Zakład Toksykologii

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

(dostęp do prezentacji chroniony hasłem, które zostało przekazane starostom lat)

UWAGA - do rozpakowania archiwum konieczne jest posiadanie na swoim komputerze programu do kompresji plików np. Win RAR (Plik instalacyjny)