Programy kształcenia

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu należy do Europejskiego Systemu Transferu Punktów Zaliczeniowych (European Credit Transfer System - ECTS), utworzonego w końcu lat 80. przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus. System został opracowany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i EFTA; obecnie stanowi on część składową programu Socrates. ECTS zakłada dydaktyczną współpracę uczelni europejskich, która umożliwia studiującym odbywanie części studiów (od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego) poza uczelnią macierzystą, na uniwersytecie zagranicznym. System opiera się na dobrowolnych dwustronnych umowach międzyuczelnianych, potwierdzających porozumienie co do wymiany studentów oraz pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą przez uczelnię macierzystą. Uczelnie wiążące się umową mają do siebie pełne zaufanie: wymieniają m.in. informacje o programach studiów i zasadach oceny osiągnięć studentów. Studia za granicą są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Analityka medyczna

1. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.

2. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014.

3. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015.

4. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015.

5. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016.

6. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

Farmacja

1. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej.

2. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.

Kosmetologia studia I stopnia

1. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015:
2. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:
3. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

Kosmetologia studia II stopnia

1. Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016.
2.
 Program kształcenia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.