Nagrody

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo – techniczne lub artystyczne.

Obowiązujące formularze wniosków oraz Rozporządzenie PRM znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.ump.edu.pl, po zalogowaniu się w systemie WISUS w części ADMINISTRACJA-DNI-NAGRODY.

Wnioski podpisane przez Dziekana należy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami w terminie do 25.01.2017 r.