Konferencje i sympozja


Konferencja "Chemistry Beyond Nature"

21-22 czerwca 2018 roku w Poznaniu

Wydział Chemii UAM (Kampus Morasko)

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Chemistry Beyond Nature", która będzie miała miejsce w dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Poznaniu, na Wydziale Chemii UAM (Kampus Morasko).

Tematyka konferencji jest związana z szeroko pojętą chemią organiczną, ze specjalnym naciskiem na chiralność, stereochemię, syntezę asymetryczną, chemię produktów naturalnych i chemię supramolekularną. Jedną z przesłanek organizacji konferencji są obchody Jubileuszu 75-lecia urodzin prof. Jacka Gawrońskiego.

W ramach konferencji planowane są zarówno wykłady plenarne zaproszonych gości a także wykłady i komunikaty w ramach sekcji tematycznych. Planowana jest również sesja posterowa, która da szansę prezentacji swoich osiągnięć młodym adeptom chemii. Wśród zaproszonych prelegentów znajduje się m.in. laureat Nagrody Nobla z chemii w 2016 r., prof. Ben L. Feringa, który w trakcie konferencji wygłosi dwa wykłady plenarne.

Językiem konferencyjnym będzie język angielski.

Ważne daty:

19 lutego – rozpoczęcie rejestracji uczestników;

15 kwietnia – zakończenie przyjmowania obniżonych opłat za uczestnictwo;

1 maja – termin nadsyłania abstraktów;

27 maja – zakończenie rejestracji uczestników i przyjmowania opłat.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji:

www.cbn2018.amu.edu.pl


Konferencja Naukowa "Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów"

25-26 maja 2018 roku

Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2D