Dla studentów

 

PRZENIESIENIE NA UMP Z INNEJ UCZELNI

Zasady przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP regulują § 11 - § 13 załącznika do Uchwały Senatu nr 70/2020 (w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) z dnia 29 kwietnia 2020 r. Termin składania wniosków o przeniesienie na UMP z innych uczelni na r. akad. 2021/2022: 31/08/2021. 

Wniosek do Dziekana - przeniesienie z innej uczelni


UWAGA STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że podania do Dziekana należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym do pobrania.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Uprzejmie informujemy, ze Poradnia Psychologiczna dla studentów znajduje się w Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Przybyszewskiego 39. Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię prowadzą pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej:

dr hab. Ewa Mojs
ewamojs@ump.edu.pl
tel. 508-133-881

dr Bogusław Stelcer
stelcer@ump.edu.pl
tel. 61 854-74-74 (w godz. dyżuru)

dr inż. Rafał W. Wójciak
rafwoj@up.poznan.pl
tel. 608-025-128

mgr Maia Stanisławska-Kubiak
maiakubiak@gmail.com
tel. 663-640-198

mgr Izabela Przybek-Czuchrowska
izabelapcz@wp.pl
tel. 603-487-555