Dla studentów


UWAGA - Szkolenie Biblioteczne onlineponowne otwarcie kursu

 

Biblioteka Główna informuje, iż kurs online: Szkolenie Biblioteczne dla

studentów 1 roku, którzy dotychczas nie zaliczyli tego przedmiotu, będzie ponownie

uruchomiony na platformie OLAT w następującym terminie:

 

22.01.2018 od godziny 10:00 do dnia 05.02.2018 do godziny 10:00.


UWAGA - DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP I OCHRONY P. POŻ.

od piątku 12.01.2018 r. (od godz. 10:00)

do piątku 26.01.2018 r. (do godziny 10:00)

zostanie uruchomiony dodatkowy termin szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 na platformie SOlat. Szkolenie BHP jest obowiązkowe i jest warunkiem niezbędnym do zaliczenia I roku.


 

Uprzejmie informujemy o konieczności wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych. Badania wykonywane są przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne, ul. Przybyszewskiego 39, na podstawie skierowania wystawionego przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 71/16 Rektora UMP z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie szczepień ochronnych i badań profilaktycznych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich

 

 


UWAGA STUDENCI

Uprzejmie prosimy o bieżącą weryfikację swoich zobowiązań finansowych wobec uczelni, których wykaz znajduje się na indywidualnym koncie studenta po zalogowaniu się na stronie internetowej www.uczelnia.ump.edu.pl/sso/ ,a także o dostarczanie dowodów wpłat do Dziekanatu.


UWAGA STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że podania do Dziekana należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym do pobrania: tutaj lub przed Dziekanatem WF.


"Przychodzi student do lekarza ..." - czyli bezpłatna opieka medyczna dla studentów


INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Uprzejmie informujemy, ze Poradnia Psychologiczna dla studentów znajduje się w Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Przybyszewskiego 39. Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię prowadzą pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej:

dr hab. Ewa Mojs
ewamojs@ump.edu.pl
tel. 508-133-881

dr Bogusław Stelcer
stelcer@ump.edu.pl
tel. 61 854-74-74 (w godz. dyżuru)

dr inż. Rafał W. Wójciak
rafwoj@up.poznan.pl
tel. 608-025-128

mgr Maia Stanisławska-Kubiak
maiakubiak@gmail.com
tel. 663-640-198

mgr Izabela Przybek-Czuchrowska
izabelapcz@wp.pl
tel. 603-487-555