Dla studentów

 

 

PRZENIESIENIE NA UMP Z INNEJ UCZELNI


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczna w kraju w tym roku nie procedujemy Wniosków o przeniesienie z innej uczelni.

Zasady przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP regulują § 11 - § 13 załącznika do uchwały nr 40/2019 (w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) z dnia 24 kwietnia 2019 r. Termin składania wniosków o przeniesienie na UMP z innych uczelni na r. akad. 2020/2021: 31/08/2020. 
Wykazy przedmiotów:
farmacja

analityka medyczna
kosmetologia I st.
kosmetologia II st. 


Uprzejmie informujemy o konieczności wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych. Badania wykonywane są przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne, ul. Przybyszewskiego 39, na podstawie skierowania wystawionego przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 71/16 Rektora UMP z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie szczepień ochronnych i badań profilaktycznych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich


UWAGA STUDENCI

Uprzejmie prosimy o bieżącą weryfikację swoich zobowiązań finansowych wobec uczelni, których wykaz znajduje się na indywidualnym koncie studenta po zalogowaniu się na stronie internetowej www.uczelnia.ump.edu.pl/sso/ ,a także o dostarczanie dowodów wpłat do Dziekanatu.


UWAGA STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że podania do Dziekana należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym do pobrania.


"Przychodzi student do lekarza ..." - czyli bezpłatna opieka medyczna dla studentów


INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Uprzejmie informujemy, ze Poradnia Psychologiczna dla studentów znajduje się w Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Przybyszewskiego 39. Poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię prowadzą pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej:

dr hab. Ewa Mojs
ewamojs@ump.edu.pl
tel. 508-133-881

dr Bogusław Stelcer
stelcer@ump.edu.pl
tel. 61 854-74-74 (w godz. dyżuru)

dr inż. Rafał W. Wójciak
rafwoj@up.poznan.pl
tel. 608-025-128

mgr Maia Stanisławska-Kubiak
maiakubiak@gmail.com
tel. 663-640-198

mgr Izabela Przybek-Czuchrowska
izabelapcz@wp.pl
tel. 603-487-555