58. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

Baner

Szanowni Finaliści 58. Konkursu Prac Magisterskich,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz jury gratuluję Wam wspaniałych wystąpień na 58. Konkursie Prac Magisterskich. Dziękuję za poświęcony czas w przygotowanie prezentacji, ale przede wszystkim za imponujące przygotowanie merytoryczne.

Po bardzo interesujących wystąpieniach i owocnych dyskusjach wyłoniono zwycięzców 58. Konkursu Prac Magisterskich WF, wg poniższej kolejności:

I miejsce

Anna Rybarczyk, kierunek Farmacja

Praca pt. „Ocena działania przeciwnowotworowego nowych hybryd kannabidiolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi wobec komórek glejaka wielopostaciowego”

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

II miejsce

Filip Otto, kierunek Farmacja

Praca pt. „Otrzymywanie i charakterystyka mikroemulsji i żeli na bazie mikroemulsji jako preparatów do stosowania na skórę”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

II miejsce

Alicja Szymczak, kierunek Analityka

Praca pt. „Identyfikacja molekularnej przyczyny choroby u pacjentów z mnogimi wyroślami kostnymi”

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

III miejsce

Patrycja Tomke, kierunek Analityka

Praca pr. „Wpływ DMSO na aktywność telomerazy w komórkach glejaka wielopostaciowego”

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej


Gratuluję także Kierownikom i Opiekunom Państwa prac magisterskich, zarówno wyboru tematu, jak i sposobu realizacji przeprowadzonych badań.

Dzięki wsparciu finansowemu Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka i Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Anny Jelińskiej oraz naszych sponsorów (firma Biofarm, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska) każdy finalista otrzymuje nagrodę pieniężną. Nagrodą rzeczową jest roczna prenumerata czasopisma Farmacja Współczesna z Wydawnictwa Akademia Medycyny.

Ponadto, w konkursie wyróżniono najlepszą pracę magisterską o tematyce roślinnej nagrodą specjalną, którą jest grafika przedstawiająca Primula veris, ufundowaną przez firmę PhytoPharm Klęka otrzymuje:

Anna Wiak, kierunek Farmacja

Praca pt. „Badania preformulacyjne z udziałem skórki pomarańczy gorzkiej dedykowane otrzymaniu postaci farmaceutycznej do stosowania w jamie ustnej”.

                                                                                                     Dr hab. Agnieszka Karbownik

                                                                               Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
                                               58 Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego