57. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

 

 


Szanowni Finaliści 57. Konkursu Prac Magisterskich
,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz jury gratuluję Wam wspaniałych wystąpień na 57. Konkursie Prac Magisterskich. Dziękuję za poświęcony czas w przygotowanie prezentacji, ale przede wszystkim za imponujące przygotowanie merytoryczne.

Interesująca dyskusja została doceniona przez jury i pozwoliła wyłonić zwycięzców tego Konkursu, wg poniższej kolejności:

  1. Marta Grzebalska, kierunek Farmacja

- praca pt. „Terapia monitorowana olaparybu w oparciu o osoczowe stężenie minimalne w stanie

stacjonarnym u pacjentek z rakiem jajnika”

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji         

  1. Dorota Tondowska, kierunek Farmacja

- praca pt. „Kultury pędowe wybranych roślin leczniczych”

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin            

 

  1. Aleksandra Bońka, kierunek Farmacja

- praca pt. „Ocena wpływu pandemii covid-19 na zachowania prozdrowotne Polaków”

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej              

 

Gratuluję także Kierownikom i Opiekunom Państwa prac magisterskich, zarówno wyboru tematu, jak i sposobu realizacji przeprowadzonych badań.

Dzięki wsparciu finansowemu Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka i Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Anny Jelińskiej oraz naszych sponsorów (firma Biofarm, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska) każdy finalista otrzymuje nagrodę pieniężną. Nagrodą rzeczową jest roczna prenumerata czasopisma Farmacja Współczesna z Wydawnictwa Akademia Medycyny.

Ponadto, w konkursie wyróżniono najlepszą pracę mgr o tematyce roślinnej nagrodą specjalną, którą jest grafika przedstawiająca nagietek, ufundowaną przez firmę PhytoPharm Klęka.

 

                                                                                                              Dr hab. Edyta Szałek, prof. UM

                                                                                              Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
                                                                         57 Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego