53. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Finał Konkursu,

który odbędzie się 20 października (piątek) o godz. 10.00

w sali 3008 w Centrum Biologii Medycznej UMP

na ulicy Rokietnickiej 8 w Poznaniu. 

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem

JM Rektora UM prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego
oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. hab. Lucjusza Zaprutko.

 

Regulamin 53. Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

Karta zgłoszenia pracy magisterskiej na 53. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich

Karta oceny pracy magisterskiej - I etap konkursu

Karta oceny pracy magisterskiej - II etap finał konkursu

Informacje o abstraktach

Finaliści - I etap konkursu

Harmonogram konkursu (20/10/2017)

 

Laureatami 53. Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego zostali:

  1. miejsce - mgr Alicja Dolot

„Analiza ekspresji markerów komórek macierzystych w glejakach ze szczególnym uwzględnieniem PROXI” praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej (kierownik: dr A. Majchrzak-Celińska)

  1. miejscemgr Anna Stachowiak

„Wpływ cukrzycy na farmakokinetykę paracetamolu i jego metabolitów (glukuronoidu i siarczanu) u pacjentów z gorączką neutropeniczną” praca realizowana w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji (kierownik: dr hab. E. Szałek, opiekun: dr A. Karbownik) 

  1. miejscemgr Adrianna Pietkiewicz

„Mutacje GATA3 w nowotworach piersi” praca realizowana w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej (kierownik: Wanda Baer-Dubowska)

  1. miejsce - mgr Piotr Gierlich

„Ocena uwalniania in vitro substancji czynnej z bifunkcjonalnych  liposomów metodą frakcjonowania w polu sił” praca realizowana w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (kierownik: dr P. Skupin-Mrugalska) 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy