Aktualności

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym

Uchwała nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Archiwum

Kategorie