Aktualności

Badania profilaktyczne dla studentów

Uprzejmie informujemy o konieczności wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych. Badania wykonywane są przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne, ul. Przybyszewskiego 39, na podstawie skierowania wystawionego przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego.

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Przychodzi student do lekarza....

Praca podczas wakacji a powszechne ubezpieczenie zdrowotne

SYSTEM WSPOMAGANIA WYBORU RECENZENTÓW

W nawiązaniu do listu Pani Minister prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z dn. 12 listopada 2014 r. (link do treści listu), zachęcającego do korzystania z Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów

Archiwum

Kategorie