Aktualności

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Przychodzi student do lekarza....

Praca podczas wakacji a powszechne ubezpieczenie zdrowotne

SYSTEM WSPOMAGANIA WYBORU RECENZENTÓW

W nawiązaniu do listu Pani Minister prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z dn. 12 listopada 2014 r. (link do treści listu), zachęcającego do korzystania z Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów

Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym

Uchwała nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Archiwum

Kategorie