Aktualności

SPOTKANIA MŁODYCH Z NAUKĄ W POZNANIU

10. edycja wykładów otwartych - 27 kwietnia b.r., sobota, s. Hoyera

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia, jak co roku, ogłosiło nabór wniosków o przyznanie Nagród Ministra Zdrowia.

Newsletter Dydaktyczny UMP

w imieniu Prorektora ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ryszarda Marciniaka przedstawiamy Państwu Newsletter Dydaktyczny opracowany przez Dział Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Katedrę i Zakład Edukacji Medycznej.

Archiwum

Kategorie