< Cofnij

XVI PRZEGLĄD PRAC MAGISTERSKICH Z ZAKRESU HISTORII FARMACJI

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w dniu 14 stycznia 2022 r. (piątek) odbędzie się SZESNASTA EDYCJA Przeglądu prac magisterskich dotyczących historii farmacji. Przegląd zaplanowany jest w formie on-line.

Celem Przeglądu jest krzewienie wśród Studentów Farmacji wiedzy o bogatych i pięknych tradycjach aptekarstwa oraz o historycznym znaczeniu i dorobku nauk farmaceutycznych. Nasz Przegląd został objęty patronatem naukowym Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który reprezentuje Pani dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN.

W krajach Unii Europejskiej historia nauki stanowi ważny element kształcenia uniwersyteckiego. Staramy się promować to również u nas w procesie kształcenia przyszłych farmaceutów. Prace polskich absolwentów zdobyły nagrody na międzynarodowym przeglądzie prac dyplomowych z historii medycyny i farmacji (Premio Saladino d’Ascoli 2010), a fragmenty wyróżnionych prac były publikowane w czasopismach naukowych, m.in. w „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” czy „Acta Medicorum Polonorum”.

Prace powinny być zgłaszane przez opiekunów naukowych do 10 grudnia 2021 r. na adres elzbieta.rutkowska@umb.edu.pl. Do zgłoszenia (wzór) prosimy dołączyć w formie elektronicznej tekst pracy magisterskiej oraz streszczenie. Podczas przeglądu uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje prace (czas prezentacji – 15 minut)