< Cofnij

"OTWARTE DRZWI" XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu

XIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie "OTWARTE DRZWI", których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz
środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl 

PLAKAT KONKURSU