< Cofnij

Wykład "Opieka farmaceutyczna jako gwarantowane świadczenie zdrowotne w świetle zapisów Ustawy o Zawodzie Farmaceuty z dnia 10.12.2020."


Wydział Farmaceutyczny
oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego uprzejmie zapraszają na spotkanie poświęcone opiece farmaceutycznej w dniu 24 marca 2021 r. o godzinie 19.00. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Teams. Poniżej podajemy link do spotkania. W przypadku Osób nie posiadających aplikacji Teams, proszę skopiować podany poniżej link do przeglądarki.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77dc99cf9476414b929f5311621449f9%40thread.tacv2/1616154081919?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%223ffaa958-ee93-4bba-9fd9-9b355ab768db%22%7d

Wykład pt. Opieka farmaceutyczna jako gwarantowane świadczenie zdrowotne w świetle zapisów Ustawy o Zawodzie Farmaceuty z dnia 10.12.2020.

przedstawi dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska z Katedry i Klinki Medycyny Paliatywnej UMP, która brała udział w pracach Zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

 

       Prof. dr hab. Anna Jelińska                        -         Prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego                       Prezes Oddziału Poznańskiego PTFarm