< Cofnij

"Wydział Farmaceutyczny zaprasza..."

Szanowni Państwo
 
serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 24 maja 2023 r. o godzinie 18.30 w formie zdalnej.
 
 

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 
 
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line
 

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej nowy lek 

 

który wygłosi 

Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej w składzie:

 

dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

 

Pracownia Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, apteka ogólnodostępna, Poznań

 

dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein

 

Zakład Biofarmacji, Katedra Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

dr n. farm. Justyna Dymek

 

Zakład Farmacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

 

mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

 

Rada Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, apteka ogólnodostępna, Gorzów Wielkopolski

 

mgr farm. Artur Jędra

 

Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, apteka ogólnodostępna, Warszawa

 

mgr Olga Sierpniowska

 

Apteka szpitalna, Szczebrzeszyn

 

w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 18:30

w wersji on-line

 

 

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1682589312057?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d