< Cofnij

"Wydział Farmaceutyczny zaprasza..."

Szanowni Państwo
 
 serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w formie zdalnej o godzinie 18.30 dnia 19.04.23 r.

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 
 
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line
 

 Jakie wartości ciśnienia tętniczego stanowią cel terapii hipotensyjnej? 

 

który wygłosi 

 

Prof. dr hab. med. Wiesław Bryl 

 

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

oraz

 

Kompleksowa opieka pacjenta - urządzenia Diagnosis w trosce o zdrowie pacjent

 

który wygłosi 

 

Agnieszka Gwacka 

 

marketing Manager 

firma Diagnosis S.A. Białystok

 

w dniu 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 18:30

 

w wersji on-line

 

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1681294234118?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d