< Cofnij

„Wydział Farmaceutyczny zaprasza….”.

 

Zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu „Wydział Farmaceutyczny zaprasza….”.

Jest to nowa inicjatywa  serii otwartych wykładów skierowanych do Pracowników i  Studentów Wydziału Farmaceutycznego UMP.

Pierwszy wykład "Praktyka apteczna w Republice Irlandii" poprowadzi  mgr Anna Zacharzewska, w dniu 25 maja o godzinie 20.00.

Wszystkich słuchaczy zainteresowanych wykładem prosimy o zalogowanie się na platformie Teams przy użyciu następującego linka do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoNDoc13yA1RmxsHvSkTGkSCqWxoC0FRpAT7AU1phP2A1%40thread.tacv2/1621494071627?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22ff5f2b47-c548-476b-8e63-584efe073a6b%22%7d

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Wydziału Farmaceutycznego na której w zakładce aktualności "Wydział Farmaceutyczny zaprasza…..” dostępne będą informacje o kolejnych wykładach, oraz linki do spotkań na platformie teams.