< Cofnij

Uwaga Młodzi Naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich

Szanowni Państwo
uprzejmie proszę o przekazanie wersji papierowej do dnia 22 czerwca Sprawozdań zgodnie ze wzorem (załącznik) z wydatkowania środków finansowych przyznanych w roku 2017 na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich, do Pani mgr Beaty Słomińskiej.
Jednocześnie przypominam, że w/w środki należy rozliczyć w sposób prawidłowy w terminie bezwzględnym do 01 października 2018 r.

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego

 

Szanowni Państwo

uprzejmie proszę o przekazanie wersji papierowej do dnia 18 lipca  WNIOSKÓW zgodnie ze wzorem (załącznik) na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich, do  Pani mgr Beaty Słomińskiej.


Dla wniosków wymagających zgody Komisji Bioetycznej, zgoda ta może być dostarczona w terminie późniejszym, pod warunkiem dostarczenia wraz z wnioskiem deklaracji złożenia owej zgody.


Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego