< Cofnij

UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2020 r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie zdrowotne NNW 2020/2021, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

W systemie AKSON istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności
Ścieżka dostępu: AKSON -> wybieramy z menu ASIA -> klikamy w kierunek -> w prawym górnym rogu - Ubezpieczenie NNW  -> Zatwierdź.

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest dostarczenie do Biura Obsługi Dziekana dowodu wpłaty oraz oświadczenia o zapoznaniu się z OWU do 31.10.2020 r.

Ww. dokumenty należy przesyłać skanem na odpowiedni dla kierunku studiów adres mailowy BODF:
- analityka kryminalistyczna i sądowa: anapierala@ump.edu.pl
- analityka medyczna: mkrzywda@ump.edu.pl
- farmacja I-II rok: mswiejko@ump.edu.pl
- farmacja III-V rok: ktkubiak@ump.edu.pl
- inżynieria farmaceutyczna: anapierala@ump.edu.pl
- kosmetologia: ewasz@ump.edu.pl