< Cofnij

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Uwaga Studenci i Doktoranci!

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Zasady przyznawania stypendiów  regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę składać w Dziekanacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2018 r.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

dla Studentów

dla Doktorantów