< Cofnij

Nagroda Naukowa Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

- STYPENDIA DLA MŁODYCH BADACZY Z POZNAŃSKIEGO ŚRODOWiSKA NAUKOWEGO (informacje i wnioski)

- NAGRODA NAUKOWA MIASTA POZNANIA (informacje i wnioski)

Termin skladania wniosków: 30/04/2019 r.