< Cofnij

Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów on-line

Pismo Prorektora prof. dr hab. Ryszarda Marciniaka dot. przeprowadzania zaliczeń i egzaminów on-line